Seminar The Regulation of Shareholders' Corporate Rights Following the Amendment of the Commercial Companies CodeWarsaw, 10 March 2009.

On 5 December 2008 Polish Parliament adopted amendments to the Commercial Companies Code and to the Law on Trading in Financial Instruments Act (Journal of Laws 2009, nr 13, pos. 69). 

The amendments implement into the Polish law (i) the Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies and (ii) the Directive 2007/63/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 amending Council Directives 78/855/EEC and 82/891/EEC as regards the requirement of an independent expert’s report on the occasion of merger or division of public limited liability companies

The adopted changes constitute the most significant reform of the Commercial Companies Code since it entered into force. First of all, the changes will have impact on the activity of public companies particularly with regard to the exercise of shareholders’ rights, thus modernizing the corporate governance of public companies.

The validity of those issues and the importance of proposed reforms inclined Centrum C-Law to organize a high-level expert seminar. Several selected issues resulting from the amendment were discussed at the symposium, beginning with shareholders’ rights, proxies for participation in the general shareholder meeting as well as challenging the shareholders’ resolutions. The speakers included members of the Civil Codification Commission, members of Centrum C-Law.org and legal practitioners.

The Seminar was co-sponsored by Centrum C-Law.org, C.H. Beck Publishing House, The Warsaw Law Society of Legal Advisors, Polish Directors’ Institute and the law firm Kubas, Kos, Gaertner Adwokaci s.p.

Seminar materials (in Polish only)

Seminar programme

Główne założenia najnowszej reformy Kodeksu spółek handlowych.

Prof. dr hab. Michał Romanowski
Dr hab. Adam Opalski

Komunikacja spółek z akcjonariuszami.
Dr Mirosław Cejmer

Prawa akcjonariuszy mniejszościowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia i uzupełnieniem porządku obrad.
Dr Krzysztof Oplustil

System dnia rejestracji uczestnictwa.
Krzysztof Grabowski

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu- zagadnienia ogólne.
Dr Jacek Jastrzębski

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu- zagadnienie konfliktu interesów.
Dr Katarzyna Bilewska

Zaskarżanie uchwał w świetle przepisów nowelizujących Kodeks spółek handlowych.
Mec. Marcin Chruściński

Opracowywanie standardów związanych z implementacją dyrektywy na poziomie  UE
oraz w Polsce.

Dr Mirosław Kachniewski

<< back