Public Law and Public Policymaking: A View from the United StatesCentrum C-Law.org oraz Szkoła Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie zapraszają na wykład Pani Profesor Susan Rose-Ackerman, który odbędzie się w dniu 2 czerwca 2009 r. na Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prelegentka jest profesorem prawa i nauk politycznych na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych, oraz dyrektorem Centrum Prawa, Ekonomii i Polityki Publicznej im. Johna M. Olina. Pełniła również funkcję doradcy Banku Światowego. Jest autorem kilku książek i setek innych publikacji na temat kluczowych zagadnień w prawniczej i politycznej debacie na temat procesów kształtowania i sprawowania rządów. Wiele uwagi poświęciła procesom transformacyjnym w młodych demokracjach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Polsce. W swoich pracach analizuje wpływ i skutki zjawisk zachodzących w trakcie przemian politycznych i prawnych, jak mechanizmy wzmacniające odpowiedzialność rządzących za decyzje polityczne, kontrola ze strony instytucji niezależnych od administracji publicznej, decentralizacja administracji, ocena skutków regulacji czy korupcja. W Polsce zasłynęła jako autorka książek „Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform” (Warszawa 2001) oraz „Od wyborów do demokracji” (Warszawa 2008).

<< back