About Centrum C-Law.org           brochure - download here

Het Europees Centrum voor Vergelijkend Handels- en Vennootschapsrecht (Centrum C-Law.org) is een internationale non-profit organisatie met rechtspersoonlijkheid in overeenstemming met de Poolse Wet op de Verenigingen van 7 april 1989 (Prawo o stowarzyszeniach – alleen beschikbaar in het Pools).

De opdracht van Centrum C-Law.org is bij te dragen tot de verbetering van de wetgeving en juridische praktijk in de gebieden van handels- en vennootschapsrecht, evenals het promoten van een betere corporate governance praktijk in Europa, met speciale aandacht voor nieuwe lidstaten van de Europese Unie en geassocieerde landen. De organisatie probeert haar doelstellingen te verwezenlijken door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, academische uitwisseling, interdisciplinaire dialoog en hiermee gerelateerde activiteiten.

Om haar doelstellingen te bereiken, stelt het Centrum volgende voor:

  • het organiseren van conferenties en seminaries op internationaal en nationaal niveau om zo academici, mensen uit de praktijk en wetgevers actief in het gebied van handels- en vennootschapsrecht of mensen uit de zakenwereld samen te brengen
  • het promoten van multidisciplinair onderzoek dat zowel recht alsook economie, financiën en management omvat
  • het uitvoeren van juridische en empirische studies, op eigen initiatief of in opdracht van derden, dit met eigen middelen van het Centrum of via sponsoring
  • het schrijven van commentaren op wetteksten en wetsontwerpen, evenals op specifieke vragen die rijzen in de rechtspraktijk in het gebied van handels- en vennootschapsrecht
  • het verschaffen van advies en bijstand bij het redigeren van wetten en codes van eerlijke gebruiken in corporate governance en ook bij het formuleren van beleidsdoelstellingen
  • publiceren, zowel in traditionele vorm als elektronisch
  • het opzetten van en verbeteren van infrastructuur nodig voor wetenschappelijk onderzoek, zoals bibliotheken, elektronische databanken, enz.
  • het verschaffen van training in handels- en vennootschapsrecht en hiermee verbonden disciplines
  • het ondernemen van andere acties die kunnen bijdragen tot het verbeteren van de praktijken in handels- en vennootschapsrecht evenals tot een betere kennis van de zakenwereld

Centrum C-Law.org heeft haar zetel in Krakow. Dit neemt niet weg dat het ook het recht heeft locale eenheden en branches te stichten.

Leden van de organisatie kunnen rechtspersonen of natuurlijke personen zijn, evenals andere nationale, buitenlandse of internationale verenigingen, verdeeld in de volgende lidmaatschapscategorieën: academische leden, ereleden, institutionele leden, gewone leden en leden-stichters. Lees meer over lidmaatschapscategorieën en vereisten op onze website.

Het Centrum C-Law.org lidmaatschap biedt U een uitgebreide waaier van voordelen . U kan snel en gemakkelijk lid worden via ons on-line lidmaatschapsformulier.

Voor meer informatie, raadpleeg onze statuten.