About Centrum C-Law.org              brochure - download here

Az Összehasonlító Gazdasági és Társasági Jog Európai Központja (Centrum C-Law.org) az Egyesülési jogról szóló 1989. április 7.-i lengyel törvény (Prawo o stowarzyszeniach – csak lengyelül elérhető) szerint alapított, önálló jogi személyiséggel rendelkező nemzetközi közhasznú egyesület.

Az Egyesület küldetése abban áll, hogy hozzájáruljon a gazdasági jogi törvényhozás és gyakorlat fejlesztéséhez különös tekintettel a társasági jogra; továbbá, hogy közremĹąködjön a Corporate Governance jó megoldásainak, ajánlásainak közvetítésében, terjesztésében Európában, különös tekintettel az EU új tagállamaira valamint a társult államokra. Az Egyesület céljait független kutatási tevékenység, tudományos csereprogramok, interdiszciplináris párbeszédek, valamint ezekhez kapcsolódó tevékenységek útján kívánja megvalósítani.

A célok elérésének eszközei különösen:

  • A társasági jog, a gazdasági jog valamint az üzleti tevékenység egyéb kérdései tárgyában a tudomány, a gazdaság és a törvényhozás képviselőinek részvételével szervezett belföldi és nemzetközi konferenciák, szemináriumok szervezése;
  • Multidiszciplináris kutatási tevékenységek támogatása a jog, a gazdaság, a pénzügyek és a management területén;
  • Részvétel jogi vagy empirikus jellegĹą, saját vagy megbízásos alapon szervezett kutatásokban, saját források igénybe vételével vagy más intézményekkel együttmĹąködésben;
  • A hatályos jogszabályok és jogszabálytervezetek, valamint a jogalkalmazás szakmai véleményezése;
  • Tanácsadás és szakmai támogatás a törvényhozás részére, illetve Corporate Governance irányelvek alkotása valamint jogpolitikai irányelvek megfogalmazása során;
  • Publikáció hagyományos és elektronikus úton;
  • A kutatások infrastruktúrájának megteremtése (könyvtár, adatbank stb.);
  • Tanfolyamok, képzések szervezése a gazdasági jog és a társasági jog területén valamint a kapcsolódó témakörökben;
  • Minden egyéb olyan tevékenység, amely hozzájárul a gazdasági jog, a társasági jog, a joggyakorlat valamint az üzleti tevékenység fejlődéséhez.

Az Egyesület székhelye Krakkó. Az Egyesület jogosult telephelyeket és helyi képviseleteket létrehozni.

Az Egyesületnek természetes személy, jogi személy valamint egyéb belföldi, külföldi vagy nemzetközi intézményi tagjai lehetnek – az alábbi tagsági kategóriák szerint: egyetemi (tudományos) tag, tiszteletbeli tag, intézményi tag, rendes tag, alapító tag.

Ha az egyes tagsági kategóriákról többet akar megtudni, kattintson ide (csak angolul).

A Centrum C-Law.org tagság számtalan előnnyel jár. Erről itt olvashat (csak angolul).

Belépési szándékát legegyszerĹąbben online jelentkezési lapunk kitöltésével kezdeményezheti.

A Centrum C-Law.org-val kapcsolatos további információkat az Alapszabályban olvashat.